Velkommen til vår hjemmeside!

Tilgjengelighet og service

Vi fokuserer hele tiden på å være tilgjengelig for våre kunder, og gjør vårt ytterste for å yte god kundeservice.  Vi holder åpent alle hverdager hele året.

Fornøyde kunder

Vi tror at den beste markedsføringen er fornøyde kunder, og kundens ønsker er derfor i fokus uavhengig av størrelse på jobben.

Solid samarbeidspartner

Vi har godt innarbeidede rutiner og et solid fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling gjør oss til en solid samarbeidspartner.

Om oss

Om oss (mal)

Namdal Betong & Plast ble etablert i 1948 på Skogmo i Overhalla med produksjon av betongkummer og betongrør. Plastrør produksjonen vi startet med 1969 opphørte i 2003, men vi forhandler og selger fortsatt plastrør den dag idag. Ferdigbetong startet vi med i 1976 og det er vårt hovedprodukt i dag. Namdal Betong & Plast er sertifisert for levering i utvidet kontroll etter NS-EN 206-1.I tillegg produserer vi kumlokk, toppringer og søylepunkt og andre spesialtilpassede betongprodukter.

Namdal Betong & Plast produserer ferdigbetong i beste kvalitet på Skogmo i Overhalla. 

C3C
C3C

C3C

Besøk oss på facebook

02.05.18 09:33
Støping har foregått i lange tider. Her er et bilde fra USA (Kanskje?
Les på Facebook
19.04.18 08:46
#e6 #newroad #concretepumping #putzmeister
Les på Facebook
16.04.18 11:29
Prosjekt betonghus. Her skal det bygges enebolig der det meste er av plasstøpt betong.
Les på Facebook
16.04.18 11:09
Her er noen av prosjektene vi leverer betong til i 2018.
Les på Facebook
22.12.17 08:17
Vi takker våre kunder og samarbeidspartnere for et bra støypeår.
Les på Facebook
01.11.17 12:13
Vinteren er i anmarsj, men bygginga kan ikke stoppe av den grunn.
Les på Facebook

Våre tjenester

Ferdigbetong

Betong er et av verdens mest anvendelige og mest brukte byggematerialer.

Vår ferdigbetong er et kvalitetsprodukt som gir svært gode resultater i alle standard konstruksjonstyper, både med fiberarmering og tradisjonell armering – vegger, dekker, gulv, ringmurer, fundamenter osv.

Vår ferdigbetong kommer i en rekke forskjellige klasser for styrke og bestandighet, tilpasset den bygningsdelen eller konstruksjonen du skal støpe.

Namdal Betong & Plast har spisskompetanse på betong. Fortell oss hva du skal bruke betongen til, så designer vi betongen slik at den passer akkurat til ditt formål og gir best mulig resultat til lavest mulige kostnader.

Ferdigbetong er verdens mest brukte byggemateriale. Det er solid, brannsikkert, varmeisolerende, vedlikeholdsfritt og holdbart. Hvor lenge betongbygg varer, er det ingen som vet, for de eldste – som Colosseum og Pantheon i Roma – står der fortsatt etter et par tusen år.

Betongtransport og pumping

Namdal Betong & Plast as disponerer seks betongbiler(7,5 - 8m3) som vi eier selv, tre krokløfttromler(6m3) med innleid transport, to hengere med trommel(5m3), en semihenger(12m3) fra Glømmen Entreprenør A/S og to betongpumper, der den ene har en rekkevidde på 42 meter og den andre på 31(pumpebil med trommel 3m3). Har også tilgang på en 36 meters pumpe fra Galguften Betongpumping A/S. Fire av bilene våre har hydraulisk teleskoprenne på 9 meter.Husk! en betongbil veier med fullt lass opp mot 32 tonn, derfor er det viktig at adkomst veien til byggeplassen er solid. Høyden på en betongbil er ca 3,9 meter bak og ca 3 meter fram dette krever også at adkomst veien er ryddet for hengende grener fra trær.

Betong produkter

I tillegg til produksjon av ferdigbetong har vi en produksjonshall hvor vi produserer kommunalvarer, som toppringer, forstøtningssjold og betonglokk.Vi forhandler også Basal sine produkter.Se her for mer informasjon: www.mnbetong.no toppringer i dimensjoner fra 50 - 1000 mmVi produserer også søylefundament for takutstikk, påbygg, terasse, carport, hyttepilarer etc. Ved å bruke våre søylefundament sparer man tid og penger samt at man får et betongprodukt som tilfredsstiller kravene.

Plastrør

Vi forhandler det meste av plastrør, drensrør i kveil, PEH-rør, PVC-rør og PP-rør. Anleggs-, infiltrasjons-, og profilrør. Kummer og systemer og slamavskillere. Støpejern kumgods og bakkekraner, fiberduk og alle typer rørdeler.for mer info se: http://no.wavin.com/ og www.heidenreich.no

Før bestillingen

Før bestilling

Planlegg leveransen godt. Her er det du må vurdere før du bestiller betong:

Trykk her for å se juridiske leveringsbetingelser

BEREGNING AV BETONGVOLUM

Beregne voluminnholdet i forskalingen (l x b x h), og legg på litt i sikkerhetsmargin. Hvor stor sikkerhetsmargin du bør bruke varierer etter forholdene, det kan hende det er litt ujevnt planert, eller underlaget er av en slik art at den vil komprimeres litt når den blir påført tyngden av betongen. Man ser for eksempel ofte at isolasjonsplater som er lagt på bakken kan klemmes ned i underlaget. Hvis du støper ei plate på 30 m2 og støpen blir 1 cm tykkere enn planlagt så bruker du 300 liter mer enn beregnet. Hvis du benytter betongpumpe vil det også der bli igjen inntil 500 liter (0,5 m3) som du ikke får benyttet.

Hvis du for eksempel skal støpe ei plate som er 6 m lang, 5 m bred og 12 cm tykk blir regnestykket slik: 6,00 x 5,00 x 0,12 = 3,6 m3. Hvis underlaget medfører at det f.eks blir støpt 13 cm tykt i snitt går det med 300 liter ekstra.

Vi anbefaler å ta kontakt med fagpersoner til befaring og utregning av volum.

BETONGKVALITET OG EGENSKAPER

Som kunde må du ut fra stedlige forhold velge egenskaper og kvalitet på betongen til formålet. Vi veileder gjerne i denne prosessen, men vi kan ikke stå som ansvarlig for valget.

LEDNINGER OG ANDRE HINDRE VED LEVERINGSSTEDET

Hvis det er ledninger (høyspent, vanlig strømførende eller andre ledninger) eller andre hindringer ved leveringsstedet må dette opplyses ved bestilling. Vi forholder oss til de strenge sikkerhetsreglene som er gitt av E-verkene. Husk også at om du skal benytte betongpumpe så kreves det ekstra god plass for å få rigget opp utstyret.

FREMKOMMELIGHET

En betongbil veier mye mer enn en lastebil som leverer isolasjon eller annet bygningsmateriell. En vanlig betongbil med fullt lass veier fort over 30 tonn! Det er derfor viktig at forholdene på byggeplass er tilrettelagt for å motta tunge biler. På vinteren må kunden også sørge for at det er strødd tilstrekkelig på vegen rundt leveringsadressen.

Våre sjåfører har god erfaring i å vurdere de forskjellige adkomstene. Dersom transportøren er i tvil om framkommeligheten til leveringsstedet skal de ta dette opp med kunde, og alternative løsninger skal diskuteres.

Dersom transportøren mener at forsøk på å fullføre leveransen medfører stor risiko for å kjøre seg fast, men at han i samarbeid med kunde er blitt enige i at man skal gjøre et forsøk på å levere, må kunden bekrefte skriftlig at han tar de kostnader det måtte medføre å bruke redningshjelp eller eventuelle skader som oppstår på materiellet som følge av samme forhold.

MOTTAKSKONTROLL

Før levering starter skal kunden kontrollere følgeseddelen og forsikre seg om at denne stemmer med bestillingen. Dersom det er noen bemerkninger vedrørende betongen eller andre forhold som kan ha betydning for leveransen, skal fabrikken kontaktes.

UTSTYR PÅ BILENE FOR LEVERING AV BETONG

De fleste av våre betongbiler har påmontert hydrauliske teleskoprenner. Betongen kan også leveres rett fra bilen uten bruk av dette utstyret. I tillegg disponerer vi betongpumpe og pumi (betongbil med trommel påmontert betongpumpe).

RESTBETONG

Kunden er besitter av betong som er bestilt, og må selv avgjøre hva som skal gjøres med eventuell restbetong. Kunden må derfor sørge for et eget deponi på byggeplassen. Dersom betongbilen allikevel må ta med seg betong i retur vil kunden bli belastet med miljøgebyr forbundet til avfallshåndteringen.

VASK OG RENHOLD

Etter en betonglevering er det behov for vask/renhold av renne eller pumpe. Mottakere av betongen på byggeplassen må anvise et område hvor dette kan utføres.

Etter leveransen

Etter leveranse

TA VARE PÅ BETONGEN ETTER UTSTØPING!

Umiddelbart etter utstøping skal alle frie overflater dekkes over med enten membranherder eller plastfolie. Dette for å hindre rissdannelser, (på en varm dag kan faktisk plastisk svinn komme etter 20-30 min). Skal for eksempel gulv stålglattes, anbefales det å dekke over betongplaten med plastfolie før glatting, deretter membranherder og plastfolie etter glatting.

Der hvor dette ikke er mulig, bør du så snart betongen har størknet, sørge for å vanne

betongen flere ganger daglig, dette er spesielt viktig om sommeren. Bruk gjerne vannspreder.

MEMBRANHERDER:

Membranherderen virker som en usynlig plastfilm som legger seg over betongen, den skal påføres fersk bløt betong. 0,3 liter pr m2. Dagen etter støp anbefaler vi uansett å dekke over med plast da effekten av herdemebranen avtar.

herdemembran kan kjøpes hos oss. Kjøp en billig sprøytekanne til membranherderen, hvis den ikke blir rengjort etter bruk størkner det i rørene og den blir ødelagt.

Hvis det er fare for nattefrost, må de utstøpte partier dekkes med plastfolie eller lignende. Ved streng frost må de utstøpte partier dekkes med varmeisolerende matter (vintermatter).

Kontakt oss

74 28 28 16926 85 216
Skogmo, 7863 OVERHALLA
07:00 - 15:30
  • Mandag07:00 - 15:30
  • Tirsdag07:00 - 15:30
  • Onsdag07:00 - 15:30
  • Torsdag07:00 - 15:30
  • Fredag07:00 - 15:30
  • LørdagStengt
  • SøndagStengt