Mandag-fredag: 07:00-15:30  74 28 28 16 / 926 85 216

Etter leveranse

Ta vare på betongen etter utstøping!

Umiddelbart etter utstøping skal alle frie overflater dekkes over med enten membranherder eller plastfolie. Dette for å hindre rissdannelser (på en varm dag kan faktisk plastisk svinn komme etter 20-30 min). Skal for eksempel gulv stålglattes, anbefales det å dekke over betongplaten med plastfolie før glatting, deretter membranherder og plastfolie etter glatting.

Der hvor dette ikke er mulig, bør du så snart betongen har størknet, sørge for å vanne betongen flere ganger daglig, dette er spesielt viktig om sommeren. Bruk gjerne vannspreder.

Membranherder

Membranherderen virker som en usynlig plastfilm som legger seg over betongen, den skal påføres fersk bløt betong (0,3 liter pr. m2). Dagen etter støp anbefaler vi uansett å dekke over med plast da effekten av herdemembranen avtar.

Herdemembran kan kjøpes hos oss. Kjøp en billig sprøytekanne til membranherderen, hvis den ikke blir rengjort etter bruk størkner det i rørene og den blir ødelagt.

Hvis det er fare for nattefrost, må de utstøpte partier dekkes med plastfolie eller lignende. Ved streng frost må de utstøpte partier dekkes med varmeisolerende matter (vintermatter).